Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Участниците във веригата на доставки с ангажираност за решаване на проблема с недостига на лекарства


Европейските асоциации, представляващи производители на лекарствени продукти, паралелни дистрибутори, дистрибутори в областта на здравните грижи и фармацевти приветстват общоевропейските усилия на ръководителите на агенции по лекарствата, Европейската агенция по лекарствата, Съвета и Европейската комисия, насочени към недостига на лекарства. Участниците във веригата на доставки считат, че залог за решаване на въпроса с недостига на лекарства са съвместните и обединени действия. Поради това се призовава участниците във веригата на доставки да бъдат включени в инициативите, организирани от правителствени органи и регулаторната общност.
Във връзка с конференцията в рамките на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз „Здравето като истински победител“, посветена на възможностите за осигуряване на по-добри лекарства за всички на 6 март в София, участници във веригата на доставки призовават да бъдат по-тясно ангажирани в дискусиите по въпросите на недостига на лекарства. По-специално представителите на веригата за доставки желаят да обърнат внимание на министрите за съществуващото взаимодействие по този казус с от изключително голямо значение, създадено с цел намаляване на въздействието на проблема. Също така позицията е, че приносът, гледните точки и опитът на разнообразните  засегнати участници в системата, следва да бъдат искани и отчитани за целите на възможно най-информирани заключения.
Партньорите от веригата на доставки са създали неформална работна група през 2015 г. и са публикували препоръки в началото на 2017 г., с призив за повече прозрачност и наличие на данни за недостиг на лекарства, ранно установяване и оценяване на потенциални случаи на недостиг и последователност в мерките.

Източник: http://pgeu.eu/en/press/252:pr-supply-chain-stakeholders-commitment-to-medicine-shortages.html

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2018-03-06 09:12:28 | Прочетена: 326 пъти