Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Продължаващо обучение за магистър-фармацевти?!?


Защо трябва да продължаваме да учим!?!

Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване.*

Предстоящи продължаващи обучения:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Месец септември:              

18.09.2019 г.            Продължаващо обучение на РФК София-столична

 

Месец октомври:     

02-03.10.2019 г.       Основи на компютърното валидиране

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18-20.10.2019 г.       XIII Национална Конференция по Болнична Фармация

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.10.2019 г.-           Основен курс по клинична хомеопатия 2019 г. - 2020 г.

22.03.2020 г.      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

19.10.2019 г.-          Основен курс по клинична хомеопатия 2019 г. - 2020 г.

15.03.2020 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.10.2019 г.           Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.10.2019 г.           Продължаващо обучение, ФФ МУ-Пловдив

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.10.2019 г. -         Основен курс по клинична хомеопатия 2019 г. - 2020 г.

29.08.2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25-27.10.2019 г.      Шести Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум

 

Месец ноември:       

16.11.2019 г.            Продължаващо обучение, ФФ МУ-София

16-17.11.2019 г.       Първа долекарска помощ в аптеката

19.11.2019 г.            Академия за фармацевти

21-24.11.2019 г.       VII Конгрес по фармация с международно участие

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Може да получите допълнителни кредитни точки, при закупуване на следните лекарствени справочници:

1.Лекарствен справочник Selecta medicamentorum, Сдружение ПНР Д1 -

акредитиран с 10 кредитни точки;

2.Лекарствен справочник 2016 г., ТЕА Дизайн, ФФ МУ Пловдив -

акредитиран с 10 кредитни точки;

3.Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2019 г., издателство ИНФОФАРМА -

акредитиран със 7 кредитни точки.

 

 Всеки ден отдадени на хората и здравето!

 


Сподели

Публикувана на 2019-11-05 11:40:49 | Прочетена: 2760 пъти