Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Указания на ЕМА относно докладването и оповестяването на случаи на недостиг на лекарства


На 4 юли Европейската агенция по лекарствата (EMA)/Работната група на ръководителите на агенции по лекарствата (HMA) по недостига на лекарствени продукти публикува два документа за подобряване и утвърждаване на подхода на ЕС за докладването и оповестяването на въпроси, касаещи снабдяването с лекарства.
Първият документ,„Указания за притежателите на разрешения за употреба за съобщаване на случаи на недостиг в ЕС“)(тук) е за фармацевтичната индустрия за установяване и ранно съобщаване на компетентните органи на случаи на недостиг, докато вторият, “Ръководство с добри практики за оповестяване на широката общественост на въпроси, касаещи наличието на лекарствени продукти"  (тук) е предназначен за компетентните органи за комуникирането с широката общественост при недостиг на лекарствени продукти, включително пациенти и здравни професионалисти.

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 1st - 12th July 2019


Сподели

Публикувана на 2019-07-18 09:03:51 | Прочетена: 133 пъти
Предстоящи събития