български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  регулация
  история
 

структура

 

връзки с други организации

  съсловен живот
 

дарителство


:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 8    all guests: 56466


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:24rss new RSS новини от БФС

регулация

Българският фармацевтичен съюз (БФС) е съсловна, професионална организация на магистър – фармацевтите в Република България. Основни цели на БФС са да ръководи, регулира, развива и представлява фармацевтичната професия.

Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите е приет на 30 август 2006 г. С този закон е създадена нормативна уредба на обществените отношения, свързани със създаването на единна представителна организация на фармацевтите в България, която да представлява магистър-фармацевтите на национално ниво.

Със закона се уреждат устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт", както и създаването, организацията и воденето на професионален регистър. Съсловната организация се изгражда на национално и на териториално ниво, като органите на национално ниво са Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, Управителен съвет, Контролна комисия, Комисия по етика и Комисия по качество.

Членството в Българския фармацевтичен съюз възниква с вписване в регистъра на съответната регионална фармацевтична колегия, на територията на която лицето упражнява професията "магистър-фармацевт".

В закона е определена и отговорността на членовете на съсловната организация при нарушаване на професионалната етика и правилата на Добра Фармацевтична Практика.

На съсловната организация се възлагат правомощията за налагане на санкции при констатиране на нарушения на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика на "магистър-фармацевта" и правилата за Добра фармацевтична практика.

Пълен текст на ЗСОМФ можете да намерите в секция "нормативни актове"

   за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница
home e-mail print